Wywoływanie na podstawie Eliphas Levi

 

Na podstawie Eliphas Levi "Dogmat i Rytuał Wyższej Magii" 

Demonologia jest nauką(rodzajem magii) dosć szeroko pojętym. Należy pamiętać samo pojęcie, iż demonologia to nic innego jak naukowe traktaty o demonach. Na mojej stronie zajmę się eksperymentalną stroną tego zagadnienia, czyli będę chciał w jakis sposób przybliżyć wam możnosć poznania, któregos ze sług, bądź samego Xsięcia Ciemnosci (ze mną włącznie). 
Cóż kto nie ma ochoty, zapraszam do wyjscia. 
Dla ukierunkowania waszych mysli i przybliżenia jeszcze bardziej tego co chce wam zaprezentować. Zaprezentuje również znaczenie samego słowa Demon. Ogólninie pojęty zły duch. Niektórzy demonolodzy dają ich scisłą klasyfikację i twierdzą, że podlegają oni, jako swemu zwierzchnikowi, Lucyferowi, władcy piekieł. Okultyzm, oczywiscie, nie uznając piekła w pojęciu satanistów, rozumie pod nazwą demona, ducha poziomego rzędu, starającego się napawać nieczystymi myslami, ludzi wchodzących z nim w kontakt, przy tych lub innych, operacjach magicznych. 

 

 

 

Jest używane do wywoływań zarówno w zamkniętych komnatach jak na powietrzu np. w nocy na cmentarzach, rozstajnych drogach itp. 
Kresli się trzy koła(rysunek poniżej) - na powietrzu można zastąpić żelaznymi obręczami - w które swobodnie może zmiescić się człowiek. Następnie, należy mieć przygotowaną laskę magiczną, mniej więcej grubosci 1cm, długosci 25-30cm kształtu przedstawionego na rysunku obok. 

Niewielkie różnice długosci i grubosci nie czynią różnicy wspomniałem bowiem, że udatnosć doswiadczenia polega na sile woli i energii eksperymentatora nie zas akcesoriach pomocniczych. 
Dokoła kresli się szereg następujących znaków(rysunek poniżej). Jesli operacja ma miejsce na powietrzu i z obręczami - to kredą na obręczach - w taki sposób: naprzód krzyż(1), później znaki Logosu(2-, pieczęć (9), dalej znaki Logosu(10-18) i zamykający krzyż(19). Ponieważ znaki zapełniają częsć koła przed nimi i poza nimi (tj. na początku i końcu 1-19) stawia się nową pieczęć hermetyczną (20 i 21), pozostałą pustą przestrzeń zapełnia się krzyżami, rozpoczynając od ostatniej pieczęci (21), a kończąc na pierwszej(20). 
W ten sposób przysposabia się pierwsze koło, to w którym stoi prowazdący wywołania i wymawiający zaklęcia. Dokoła dwóch drugich, dla jego towarzyszy, kresli się szereg znaków: 

+I+H+S+I+H+S+I+H+S+.... 
Sama ewokacja ma miejsce o północy, w księżycową pełnię na 2-5 minut przedtem, przygotowania muszą być zakończone: trzy koła wraz ze znakami, wyrysowane na podłodze pokoju ewentualnie trzy obręcze złożone, w kształcie trójkąta, na rozstajnych drogach itp.Koła górne skierowane są na wschód. Bardzo wskazane jest, aby w doswiadczeniu przyjęło udział trzy osoby. Dla powodzenia nie są one niezbędne, gdyż własciwie wszystko zależy od eksperymentatora - są one jednak żywym sprawdzianem, kontrolują odebrane wrażenia i dzięki nim ustrzec się można, tak łatwo zachodzących przy podobnych doswiadczeniach objawów halucynacji. 
Tuż przed udeżeniem północy, wywołujący zajmuje miejsce w swym kole i ujmuje różdżkę. Trzyma ją oburacz, wyciągniętą przed siebie, jkażdą dłonią za jeden z rozdwojonych końców, a pojedyńczym końcem ku przodowi, tak by viegł on równolegle do srodkowej pieczęci(na rysunku powyżej oznaczone strzałką na rysunku z kołami). 
Po czym rozpoczyna zaklęcia: 

Imieniem Adonai, panującego nad siłami wszechswiata 
Zaklinam! Lucyferze! (lub dowolna nazwa demona, czy 
ducha wtbranego dla doswiadczenia). Ukaż się! 
Zaklinam i rozkazuję! 
Zaklinam na mą krew i rozkazuję - ukaż się! 
W imię Adonai, teco co panuje nad widzialnymi i niewidzialnymi 
W imię mocy nadanej i znaków odwiecznych - ukaż się 
bezzwłocznie! Tak chcę! Tak mogę! Tak rozkazuję! 
Lucyferze! Lucyferze! 

Szybkosć z jaką następują fenomeny, jest bardzo rózna, zależna całkowicie od wyrobienia i siły woli eksperymentatora.Czasem mamy objawy już po pierwszym zaklęciu, czasem formułę należy powtarzać parokrotnie, czasem nawet ponawiać doswiadczenie przez parę dni z rzędu. 
O jednej rzeczy trzeba stale pamiętać: kto nie jest pewien swych nerwów - nigdy nie powinien przedsiębrać eksperymentu. Musi przez czas cały panować swą wolą nad manifestującymi zjawiskami, inaczej sprawa może zakończyć się smutnie obłedem lub nawet smiercią. Koło, w którym się znajduje, chroni go całkowicie przed widmami i jesli nawet zjawy cisną się na koło - pozostaje bez lęku, co nie sąw możnosci przekroczyć; by je nieco oddalić wystarczy z lekka dotknąć trzymaną w ręku różdżką. Gdy pod wpływem zdenerwoawnia znajdzie się poza kołem następstwa są nieobliczalne. Również o ile(wywołuje duchy niższe) nie powinien poddawać się ich woli, słuchać rad, opuszczać koła itd. a zadać z góry ułożone pytania i eksperymenty, szczególnie praktykujący, co rychlej kończyć. W tym celu, wymawia się formułę "zwolnienia", która brzmi: 

W imię Adonai - mocą i potęgą nadaną, rozkazuję ci duchu 
(Astarot, Lucyfer, Samael itp.) - zniknąć! Powrócisz skądes 
przyszedł i nie będziesz zakłócał naszego spokoju! Tak chcę 
i rozkazuję. 

Tę formułe należy wymówić i w tym przypadku, gdyby widome manifestacje nie nastąpiły. Niewidoczne oku eksperymentatorów larwy, widma i demony mogły na miejscu doswiadczenia pozostać, aby swym nieczystym tchnieniem zarazić ludzi żywych, a niedoswiadczonych. 
Taż formuła jest bezwzględnie pomocną w razie wrogich i złosliwych wystąpień zjaw nawet samo słowo "Adonai" wypowiedziane w duchu, w myslach(lub Adonai panuje nad wielkimi mocami i duchy ciemnosci muszą być mu posłuszne) przerywa niebezpieczne objawy.

 

 

 

Serwisy